Tehniskā apsardze

Tehniskā apsardze

Tehniskā apsardze ir pats pieprasītākais un izplatītākais apsardzes pakalpojums mūsdienās. Mūsu uzdevums ir padarīt to par pieejamu ikvienam. Mēs piemeklēsim Jums visizdevīgāko piedāvājumu un nosacījumus, lai arī Jūs ikdienā jūstos droši un pasargāti.

Jūsu objektā visīsākajā laikā tiek uzstādīts tam optimālais signalizācijas komplekts, objekts tiek pieslēgts pie SIA Screen Group Centrālās apsardzes pults un visu diennakti tiek nodrošināts objekta monitorings, trauksmes signālu saņemšana, apstrāde un mobilās ekipāžas reaģēšana uz trauksmes signāliem, lai novērstu iespējamas zādzības, īpašuma bojāšanu. Mūsu mobilās ekipāžas tiek izvietotas tā, lai nokļūtu pie Jums visīsākajā laikā.

Lai nodrošinātu Jūsu un Jūsu īpašuma drošību, piedāvājam pakalpojumu – trauksmes pogu – breloks, uz kuru uzspiežot vajadzības gadījumā jebkurā laikā ir iespējams izsaukt mobilo ekipāžu.

Piesakies, lai jūs apsargā ScreenGroup, pa telefonu : +371 67-552-147

Pastavīgais kvantītatīvais  pieaugums un mūsu aktivitātes sfēra ļauj veikt mums aizsardzību