Par mums

Par Screen Group

Komercsabiedrība SCREEN GROUP ir augstākās kategorijas apsardzes aģentūra, kas sniedz pilnu pakalpojumu klāstu drošības jomā. Kompleksa drošība sākas ar potenciālo risku izvērtēšanu.

Katrā jaunā objektā SCREEN GROUP speciālisti sāk darbu ar visu iespējamo draudu izvērtēšanu, katram no tiem izplānojot nepieciešamos pretdarbības pasākumus. Otrs sekmīgas darbības priekšnosacījums ir labi sagatavots personāls.

Visi SCREEN GROUP darbinieki, sākot no menedžera, kurš strādā ar klientu, un beidzot ar apsargu, ir sagatavoti augstā līmenī, bet operatīvais personāls papildus tam regulāri veic treniņus realitātei maksimāli pietuvinātos apstākļos.

Nepieciešama stratēģiski nozīmīgu rūpniecības objektu apsardze? Sabiedrības SCREEN GROUP rīcībā ir visas nepieciešamās licences un pielaides, lai veiktu darbu īpaši nozīmīgos objektos, kā, piemēram, lidostās un muitas termināļos. Mums ir arī speciālās NATO pielaides, kas piešķir tiesības nodrošināt apsardzi militārajiem objektiem un bāzēm.

SCREEN GROUP darbības pamatprincipi:

  • individuāla pieeja ikvienam klientam;
  • visaptveroša risku izvērtēšana un atbilstošu pasākumu plānošana to sekmīgai novēršanai.

Sabiedrības menedžeri ir pamatoti pārliecināti, ka atvērtas, uzticamas un savstarpēji izdevīgas attiecības ir nepieciešams priekšnosacījums veiksmīgai sadarbībai ar klientu.

Mūsu komandā strādā pieredzējuši analīzes speciālisti, kuri veic detalizētu risku analīzi katram objektam, ņemot vērā to specifiku un pasūtītāja vēlmes, kam seko rūpīga apsardzes nodrošināšanai nepieciešamo pasākumu izplānošana.

Tikai noslēguma fāzē darbu uzsāk SCREEN GROUP inženiertehniskie darbinieki, kuri atbild par apsardzes tehnisko līdzekļu darbību, kas saistīta ar tiešās fiziskās objekta apsardzes īstenošanu.

Piesakies Screen Group apsardzei: +371 67-552-147

Garants Jūsu drošībai